מדדי זיהום אוויר וצריכת דלק

דגם נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ * דרגת זיהום אויר מרכב מנועי **
עירוני בינעירוני
A180 7.4 4.7
6
7
A200 6.9 4.8
6
7
A200 Sedan 6.8 4.6
6
7
A35 9.5 6.2
13
AMG A 45 S
14
AMG CLA 35
13
AMG CLA 45 S
15
AMG GLC 43 10.8-11.2 6.9-7.3
15
AMG GLC 43 Coupe 2.9 8.3
15
AMG GLC 63 S
15
AMG GLC 63 S Coupe 5 9.6
15
AMG GLE 53
15
AMG GT 12.2 7.6
15
AMG GTs 5.5 9.1
15
C200 Cabrio 8.7 5.6
13
C200 Coupe 8.5 5.4
11
C300 Cabrio 9.5 5.8
12
C300 Coupe 8.3 5.2
9
C300e 8.4 7.9
2
C43 Cabrio 2.9 7.9
15
C43 Coupe 2.7 7.7
15
C63 S Coupe 14 7.8
15
CLA 180 7.5 4.2
7
8
CLA 200 6.7 5.0
7
CLA 250 8.0 5.0
10
CLS350 9.4 5.7
14
E200 Cabrio 9.8 6.5
13
E300 Cabrio 10 6.7
14
E300 Coupe 10 6.7
14
E300 e 9.3 5.4
2
E450 4MATIC Cabrio 12.2-12.3 6.6-6.8
15
E450 4MATIC Coupe 2.3 6.8
15
E53 4MATIC Cabrio 1.6 7.3
15
E53 4MATIC Coupe 1.6 7.2
15
E63 S 4.5 8.6
15
G500 4.1 0.8
15
G63 6.5 1.1
15
GLA 200 8.6 5.8
9
10
GLA 250 8.5-8.6 5.2-5.4
13
GLB 200
13
GLB 250
14
GLC200 8.6 5.9
13
14
GLC200 Coupe 8.6 5.8
14
GLC300 9.6 7.3
14
GLC300 Coupe 9.6 7.3
14
GLE 350 d Coupe 8.8 7.2
15
GLE350 d 9.2 6.6
15
GLS350 d 11.1 6.9
15
GLS400 d 11.1 6.9
15
S560 4MATIC 4.2 7.8
15
S560 4MATIC Coupe 4.2 7.8
15
S560 Cabrio 4.8 7.7
15
S560 e 1.4 7.6
2
S63 4MATIC 6 8.6
15
S63 4MATIC Coupe 6 8.6
15

* נתוני היצרן, ע”פ בדיקת מעבדה. תקן EC715/2007
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009