מדדי זיהום אוויר וצריכת דלק

דגם נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ * דרגת זיהום אויר מרכב מנועי **
עירוני בינעירוני
A180 7.2-7.4 4.1-4.3
4
A200 6.8-6.9 4.4-4.8
4
A200 Sedan 6.8-6.8 4.3-4.6
4
A250 8.1-8.4 5.1-5.4
7
A35 9.3-9.5 6.1-6.2
15
AMG GT 12.2 7.6
15
AMG GTs 12.2 7.6
15
B180 6.9-7.0 4.5-4.8
6
B200 6.9-7.0 4.5-4.8
6
C180 8.1-8.2 5.0-5.6
15
C200 Cabrio 8.3-8.7 5.2-5.6
14
C200 Coupe 8.1-8.5 5.0-5.4
14
C300 Cabrio 9.1-9.5 5.3-5.8
14
C300 Coupe 8.9-9.3 5.0-5.5
14
C43 8.1-8.2 5.0-5.6
15
C43 Cabrio 12.7-12.9 7.6-7.8
15
C43 Coupe 12.4-12.7 7.3-7.7
15
C63 S Coupe 14 7.8
15
CLA180 6.9-7.2 4.3-4.7
5
CLA200 6.9-7.2 4.3-4.7
5
CLA250 Sport 8.1 5
12
CLA45 9.2-9.6 5.6-6
14
CLS350 10.2-10.5 6.4-6.6
14
E200 7.6-8.0 4.9-5.3
5
E200 Cabrio 8.1-8.6 5.2-5.9
14
E200 Coupe 7.9-8.4 5.0-5.7
14
E250 7.6-8.0 4.9-5.3
12
E300 8.2-8.8 5.2-5.8
13
E300 Cabrio 8.8-9.2 5.7-6.2
14
E300 Coupe 8.4-8.9 5.3-5.9
13
E350 Cabrio 9.3-9.4 5.6-5.8
14
E350 Coupe 9.2-9.3 5.4-5.5
14
E350 e 2.1-2.5 2.1-2.5
2
E400 10.5-10.8 5.9-6.3
14
E43 10.9-11.0 6.7-6.8
15
E450 4MATIC Cabrio 12.2-12.3 6.6-6.8
15
E450 4MATIC Coupe 12.2-12.3 6.5-6.8
15
E53 4MATIC Cabrio 11.5-11.6 7.1-7.3
15
E53 4MATIC Coupe 11.5-11.6 7.1-7.2
15
E63 S 11.4-11.7 7.3-7.6
15
G500 13.4-14.1 10.3-10.8
15
G63 16.5 11.1
15
GLA200 7.4 4.6-4.9
9
GLA220 AWD 8.6-8.7 5.3-5.5
13
GLA45 9.6 6.1
14
GLC220 d 5.5-6.3 4.7-5.1
13
GLC220 d Coupe 5.7-6.2 4.7-5.0
14
GLC250 8.1-8.5 5.6-6.3
14
GLC250 Coupe 8.4-8.7 6.0-6.5
14
GLC350 e 2.5-2.7 2.5-2.7
2
GLC350 e Coupe
2
GLC43 10.8-11.2 6.9-7.3
15
GLC43 Coupe 10.9-11.5 7.0-7.5
15
GLC63 S Coupe 14.1 8.7
15
GLE350 d 7.2-7.3 5.9-6.2
15
GLE350 d COUPE 8.5-8.8 6.9-7.1
15
GLE400 11.2-11.5 7.6-7.8
15
GLE400 COUPE 10.7-11.3 7.4-7.7
15
GLE43 COUPE 11.9-12.3 8.0-9.4
15
GLE500 e
2
GLE63 COUPE 15.8 9.7
15
GLS350 d 7.6-8.2 6.7-7.2
15
GLS400 11.1-11.7 7.5-8.0
15
GLS500 14.6-14.9 8.8-9.2
15
GLS63 15.8 10.3
15
S350 d 6.4-6.5 4.4-4.7
14
S450 8.9-9.2 5.3-5.7
14
S500 8.9-9.2 5.3-5.7
14
S560 4MATIC 11.6-11.8 6.8-7.1
15
S560 4MATIC Coupe 11.8-12 6.9-7.2
15
S560 Cabrio 12.5-12.7 6.5-6.8
15
S560 e 2.5 2.5
2
S63 4MATIC 11.7 7.3
15
S63 4MATIC Coupe 12 7.7
15
SL400 10.5-10.8 6.0-6.1
14
SL500 12.4-12.6 7.0-7.2
15
SL63 14.0-14.2 7.5-7.7
15
SLC200 7.5-7.9 4.7-5.2
10
SLC300 7.5-7.8 4.7-5.2
14
SLC43 10.7 6.2
14

* נתוני היצרן, ע”פ בדיקת מעבדה. תקן EC715/2007
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009