מדדי זיהום אוויר וצריכת דלק

דגם נתוני צריכת דלק עירוני נתוני צריכת דלק בין עירוני דרגת זיהום אויר מרכב מנועי
AMG GT 12.2 7.6
15
AMG GTs 12.2 7.6
15
B180 6.9-7.0 4.5-4.8
8
B200 6.9-7.0 4.5-4.8
9
C180 8.1-8.2 5.0-5.6
15
C200 Cabrio 7.8-8.1 5.1-5.5
14
C200 Coupe 7.5-7.9 4.5-5.0
14
C300 Cabrio 8.6-8.9 5.6-6.0
12
C300 Coupe 8.3-8.7 5.1-5.7
12
C43 8.1-8.2 5.0-5.6
15
C63 S Cabrio 12.0-12.4 7.2-7.5
15
CLA180 6.9-7.2 4.3-4.7
5
CLA200 6.9-7.2 4.3-4.7
5
CLA250 Sport 8.1 5
12
CLA45 9.2-9.6 5.6-6
14
CLS450 10.2-10.5 6.4-6.6
15
CLS53 11.5-11.6 7.1-7.2
15
E200 7.6-8.0 4.9-5.3
5
E200 Cabrio 8.1-8.6 5.2-5.9
14
E200 Coupe 7.9-8.4 5.0-5.7
14
E250 7.6-8.0 4.9-5.3
12
E300 8.2-8.8 5.2-5.8
13
E300 Cabrio 8.8-9.2 5.7-6.2
14
E300 Coupe 8.4-8.9 5.3-5.9
13
E350 e 2.1-2.5 2.1-2.5
2
E400 10.5-10.8 5.9-6.3
14
E400 4Matic Cabrio 11.2-11.4 6.6-6.9
15
E400 4Matic Coupe 11.0-11.2 6.4-6.7
15
E43 10.9-11.0 6.7-6.8
15
E63 S 11.4-11.7 7.3-7.6
15
G500 13.4-14.1 10.3-10.8
15
G63 16.5 11.1
15
GLA200 7.4 4.6-4.9
9
GLA220 AWD 8.6-8.7 5.3-5.5
13
GLA45 9.6 6.1
14
GLC220 d 5.5-6.3 4.7-5.1
13
GLC220 d Coupe 5.7-6.2 4.7-5.0
14
GLC250 8.1-8.5 5.6-6.3
14
GLC250 Coupe 8.4-8.7 6.0-6.5
14
GLC350 e 2.5-2.7 2.5-2.7
2
GLC350 e Coupe
2
GLC43 10.8-11.2 6.9-7.3
15
GLC43 Coupe 10.9-11.5 7.0-7.5
15
GLC63 S Coupe 14.1 8.7
15
GLE350 d 7.2-7.3 5.9-6.2
15
GLE350 d COUPE 8.5-8.8 6.9-7.1
15
GLE400 11.2-11.5 7.6-7.8
15
GLE400 COUPE 10.7-11.3 7.4-7.7
15
GLE43 COUPE 11.9-12.3 8.0-9.4
15
GLE500 e
2
GLE63 COUPE 15.8 9.7
15
GLS350 d 7.6-8.2 6.7-7.2
15
GLS400 11.1-11.7 7.5-8.0
15
GLS500 14.6-14.9 8.8-9.2
15
GLS63 15.8 10.3
15
S350 d 6.4-6.5 4.4-4.7
14
S450 8.9-9.2 5.3-5.7
14
S500 8.9-9.2 5.3-5.7
14
S560 4MATIC 11.6-11.8 6.8-7.1
15
S560 4MATIC Coupe 11.8-12 6.9-7.2
15
S560 Cabrio 12.5-12.7 6.5-6.8
15
S600 16.8 8.7
15
S63 4MATIC 11.7 7.3
15
S63 4MATIC Coupe 12 7.7
15
SL400 10.5-10.8 6.0-6.1
14
SL500 12.4-12.6 7.0-7.2
15
SL63 14.0-14.2 7.5-7.7
15
SLC200 7.5-7.9 4.7-5.2
9
SLC300 7.5-7.8 4.7-5.2
8
SLC43 10.7 6.2
15

* נתוני היצרן, ע”פ בדיקת מעבדה. תקן EC715/2007
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009