Magic Sky Control

מערכת גג פנורמי המאפשרת כהות זכוכית משתנה לרכבים גג קשיח מתקפל.


.מרצדס-בנץ באינסטגרם
.כל העדכונים, החידושים, האירועים, הדגמים. כל מה שמרצדס
mercedesbenz.israel