Lane keeping assist

מערכת שמירת נתיב המזהירה את הנהג באמצעות רטט בהגה אם הרכב סוטה מהנתיב


מערכת זו קיימת בדגמים:
.מרצדס-בנץ באינסטגרם
.כל העדכונים, החידושים, האירועים, הדגמים. כל מה שמרצדס
mercedesbenz.israel