מערכת CPA להתראה על סכנת התנגשות

מערכת עזר למניעת התנגשות ואי שמירת מרחק. המערכת מופעלת באמצעות רדאר שבודק מעל 9 קמ"ש כמה זמן ייקח לצמצם את המרחק מהרכב שלפנים. המערכת מתריעה בשני תרחישים:
  • במידה ואין מספיק מרחק מהרכב שלפנים וישנה סכנת התנגשות.
  • משולש אזהרה יידלק בלוח המכוונים בעת אי שמירת מרחק.
בדגמי ה C CLASS החדשה המערכת יודעת לראשונה גם לבלום באופן עצמאי בעוצמת בלימה של %60