BUS PLUS

מערכת שיודעת לתגבר את עוצמת הבלימה במידה והנהג לא לחץ מספיק על הברקס, המערכת מיישמת זאת בצורה אופטימלית (ע"י שימוש במכ"מ ה CPA / (DISTRONIC יודעת כמה עוצמת בלימה צריך ולא בצורה אגרסיבית מידי על מנת שהרכב מאחור לא ייכנס בנו –בניגוד ל BAS הרגיל שמגבירה את עוצמת הבלם לגבוהה ביותר בעת זיהוי מצב חירום.