אורות בלימה אדפטיביים (מהבהבים)

מערכת אדפטיבית המאפשרת התאמת האורות הגבוהים למצב בכביש, במידה ומגיע רכב מלפנים התאורה נחלשת וכאשר אין רכב מלפנים היא מוגברת שוב.


מערכת זו קיימת בדגמים: