Active Lane Keeping Assist

מערכת משודרגת לשמירת נתיב המזהירה את הנהג באמצעות רטט בהגה אם הרכב סוטה מהנתיב ובנוסף באופן אקטיבי מאפשרת לרכב לתקן אקטיבית סטייה מנתיב הנסיעה או ירידה לשולי הכביש. המערכת נעזרת במצלמות שסורקות את הכביש על מנת לעקוב אחר סימון הנתיב בכביש.


מערכת זו קיימת בדגמים: