Active Curve System

בשל האילוצים והפשרות בין כביש לשטח, פותח במרצדס מוט פיתול דינמי. במצב כביש דרושה שלדה קשיחה וזווית גלגול מינימאלית ועל כן מוט הפיתול יכויל כך תוך שהוא מקטין את זווית הגלגול של הרכב בפניות. במצב שטח דרושה "פתיחה" גדולה יותר של המתלה ומוט הפיתול יאפשר גמישות רבה יותר.