Architecture and Design

אילן פיבקו

24/05/2018 20:00 אולם תצוגה מרכזי הרצליה

האדריכל אילן פיבקו יגיע למפגש אינטימי בו הוא יספר על שיאי הקריירה, על הסיפור מאחורי ההצלחה הבין-לאומית, על האתגרים העומדים בפני אדריכל ועל הסיפוק שמגיע כאשר פרוייקט מתממש והופך למציאות.